Căruciorul dvs. de cumpărături

Nu există articole în cărucior

0articol(e)

Nu aveți nici un produs în coș.

Product was successfully added to your shopping cart.

Condiții Generale de Vânzare și Livrare a produselor către companii/corporații

Condiții Generale de Vânzare și Livrare a produselor către companii/corporații

 


1.         Aplicare și valabilitate

1.1       Aceste Condiții Generale de Vânzare și Livrare (în continuare denumite „Termeni și Condiții”) se aplică tuturor livrărilor realizate de compania Sax Lift, cod TVA DK17326589 (în continuare denumită „Compania”) cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel, în scris, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea și livrarea de produse, piese de schimb și servicii conexe cum ar fi instalarea, punerea în funcțiune, repararea și inspecțiile prevăzute de lege privind mesele de ridicare pentru Clienți.

2.         Acord

2.1       Termenii și Condițiile, împreună cu ofertele companiei și confirmările de comandă reprezintă Acordul general privind vânzarea și livrarea de produse, piese de schimb și servicii conexe de către Companie (în continuare denumit „Acordul”). Condițiile de cumpărare ale Clientului incluse în comandă sau comunicate în alt mod Companiei nu fac parte din Acord, cu excepția cazului în care sunt acceptate în scris de Companie.

2.2       Modificări și completări. Modificările și completările la Acord se aplică după o confirmare scrisă între părți. E-mailul este un mijloc valid de notificare a confirmării modificărilor.

2.3       Valabilitatea ofertei este condiționată de aprobarea sediului central al companiei (Sax Lift A/S , CVR 1732 6587, Engvej 10, 6600 Vejen, Danemarca)

3.         Produse, piese de schimb și servicii conexe

3.1       Toate Produsele și piesele de schimb, vândute de Companie și livrate clientului, sunt noi, cu marcaj CE și respectă standardul EN 1570 la livrare și includ un Manual de utilizare, pe care clientul trebuie să îl citească și să îl înțeleagă înainte de utilizarea produsului.

3.2       Servicii conexe. Serviciile suplimentare pe care Compania le vinde și le furnizează Clientului în legătură cu vânzarea și livrarea de produse sau piese de schimb, inclusiv, dar fără a se limita la, asamblarea, punerea în funcțiune, repararea și inspecțiile prevăzute de lege privind mesele de ridicare sunt bine realizate și respectă standardul EN 1570 la livrare.

3.3       Limitarea răspunderii. Produsele, piesele de schimb și serviciile conexe cum ar fi instalarea, punerea în funcțiune, repararea și inspecțiile prevăzute de lege privind mesele de ridicare sunt destinate a fi utilizate de către client în conformitate cu limitele specifice ale produsului definite în Manualul de utilizare. Fără a aduce atingere oricăror clauze contrare din Acordul contractual, Compania este singura responsabilă de repararea sau înlocuirea unui produs ce funcționează necorespunzător în cazul în care acesta a fost folosit de client în conformitate cu și în limitele specifice ale produsului definite în Manualul de utilizare. Compania nu este responsabilă de piederile unei terțe părți, de exemplu, dar fără a se limita la, pierderi comerciale sau penalități sau daune legate de utilizarea produsului. Clientul va despăgubi Compania, în măsura în care compania ar trebui să își asume răspunderea pentru astfel de pierderi sau daune.

4.       Preț și plată

4.1       Preț. Prețul pentru produse, piese de schimb și serviciile conexe, cum ar fi instalarea, punerea în funcțiune, repararea și inspecțiile prevăzute de lege privind mesele de ridicare, este în concordanță cu lista de prețuri a Companiei în momentul în care Compania confirmă comanda clientului, cu excepția cazului în care părțile au încheiat un acord scris separat. Toate prețurile nu includ TVA.

4.2       Plata. Clientul va plăti toate facturile pentru produse, piese de schimb sau servicii conexe în cel mult 8 zile calendaristice/lucrătoare de la data facturii, cu excepția cazului în care părțile au încheiat un acord scris separat.

4.3       Retention. Retenție. Produsele și piesele de schimb vândute de Companie și achiziționate de Client rămân proprietatea Companiei până când întreaga valoare a Facturii este plătită de client și primită de Companie.

5.         Plăți întârziate

5.1       Dobânzi. În cazul în care clientul nu plătește la termen o factură pentru produse, piese de schimb sau servicii conexe, din motive care nu sunt responsabilitatea Companiei, Clientul, în limita sumei datorate, va fi obligat să plătească Companiei o dobândă de întârziere de 2% pe lună calculată la suma datorată pentru fiecare lună de la data scadenței și până la efectuarea plății.

5.2       Reziliere. În cazul în care clientul nu transferă Companiei valoarea totală sau parțială a unei facturi restante pentru produse, piese de schimb sau servicii conexe în termen de 14 zile calendaristice de la primirea unei solicitări scrise de plată din partea Companiei, e-mailul este un mijloc valabil de trimitere a acestor notificări, Compania are, în afara dreptului de a aplica dobânda de întârziere, conform secțiunii 5.1, dreptul: (i) să rezilieze contractul aferent facturii neplătite în întregime, (ii) să rezilieze orice alt contract existent cu clientul și să aplice regulile de compensare în cazul în care clientul a efectuat plata în avans pentru orice Contract existent încă nelivrat de Companie sau să solicite plata în avans pentru orice Acord/Contract existent sau viitor și/sau (iii) să apeleze la alte moduri de despăgubire.

6.         Oferte, comenzi și confirmări de comandă

6.1       Oferte. Oferta companiei este valabilă timp de 4 săptămâni de la data ofertei, cu excepția cazului în care se menționează altfel în ofertă. Comenzile primite de la Client după expirarea ofertei nu sunt obligatorii pentru Companie, cu excepția cazului în care Compania și Clientul au încheiat un acord specific separat.


6.2       Comenzi. Comenzile pot fi plasate de Client în scris, prin e-mail sau pe telefon. Comenzile trebuie să fie urmate de semnarea Acordului/Contractului. Fiecare comandă a Clientului trebuie să conțină următoarele informații pentru fiecare produs, piesă de schimb sau serviciu conex comandat: (i) Numărul de comandă, (ii) număr de articole, (iii) Cantitate (v) Preț, (vi) Termen de plată, (vii) Data de livrare, (viii) adresa de livrare, (ix) Adresa de facturare, Condiție de livrare, Numele, Prenumele, Funcția și Adresa de e-mail a persoanei căreia trebuie să-i fie trimisă factura și a persoanei responsabile de plata facturii, dacă diferă.

6.3       Confirmări de comandă. Compania încearcă să furnizeze Clientului, în scris/prin e-mail, confirmarea sau refuzarea unei comenzi pentru produse, piese de schimb sau servicii conexe, cum ar fi instalarea, punerea în funcțiune, repararea și inspecțiile prevăzute de lege privind mesele de ridicare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comenzii. Compania nu va fi responsabilă pentru nicio confirmare totală sau parțială furnizată prin alte mijloace (de exemplu, telefon).


6.4       Schimbări de comenzi. Clientul nu poate modifica o comandă în așteptare pentru produse, piese de schimb sau servicii conexe fără aprobarea scrisă a Companiei.

6.5       Condiții necorespunzătoare. În cazul în care confirmarea de comandă a Companiei pentru produse, piese de schimb și servicii conexe nu se potrivește cu comanda clientului sau cu acordul, iar clientul nu dorește să accepte condițiile diferite, clientul trebuie să notifice în scris compania în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării de comandă. În caz contrar, clientul este obligat de confirmarea de comandă și se angajează să plătească facturile care se referă la aceasta.

7.         Livrare

7.1       Condiția de livrare pentru toate produsele și piesele de schimb vândute de Companie este Ex Works (EXW) - Incoterms 2010..

7.2       Livrare. Compania furnizează toate produsele, piesele de schimb și serviciile conexe vândute în condiția de livrare indicată în confirmarea de comandă a Companiei. Compania are dreptul de a livra clientului produsele și piesele de schimb în avans față de termenul de livrare convenit, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel

7.3       Obligația de a examina. Clientul trebuie să examineze toate produsele, piesele de schimb și serviciile conexe imediat ce acestea sunt livrate. Clientul trebuie să notifice Companiei orice problemă sau defect imediat sau cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare/calendaristice de la livrarea Produselor (Semnătura Clientului și data de livrare de pe Conosament). Orice reclamație privind probleme sau defecte raportate Companiei după perioada de notificare permisă va fi respinsă.

7.4       Dreptul de returnare. Mese de ridicare standard și mese de ridicare mobile: Fără drept de returnare cu excepția cazului în care există un acord scris separat. Mese de ridicare personalizate și mese de ridicare mobile: Mesele de ridicare personalizate și mesele de ridicare mobile nu pot fi returnate.

8.         Livrare întârziată

8.1       Notificări. În cazul în care Compania prevede sau se așteaptă ca datele de livrare (conform Acordului) pentru produse, piese de schimb sau servicii conexe să nu poată fi respectate, Compania trebuie să notifice imediat Clientul, explicând cauza întârzierii și noua dată de livrare așteptată. E-mailul este un mijloc valid pentru aceste notificări.

8.2       Rezilierea de către Client. În cazul în care se așteaptă ca livrarea produselor, pieselor de schimb sau serviciilor conexe să fie întârziată mai mult de 14 zile calendaristice de la data livrării convenită, din motive care nu sunt responsabilitatea Clientului, iar livrarea nu are loc într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de Client de cel puțin 14 zile calendaristice, Clientul poate anula comenzile care sunt afectate de întârziere, fără o notificare prealabilă în scris către Companie. Clientul nu are alte drepturi în cazul unei livrării cu întârziere.


9.         Garanție

9.1       Garanție limitată. Compania garantează că produsele, piesele de schimb și serviciile conexe nu au defecte de design, material și manoperă pentru o perioadă de 12 luni de la livrare. Piesele înlocuite în perioada de garanție sunt acoperite de o garanție de 12 luni de la data înlocuirii, dar nu se pot depăși 24 de luni de la livrarea inițială.

9.2       Uzură normală. Garanția nu acoperă toate piesele care sunt supuse uzurii normale, incluzând dar fără a se limita la garnituri și defecte datorate uzurii normale. Următoarele acțiuni vor face, de asemenea, ca garanția să fie nulă și neavenită: (i) depășirea sau funcționarea mesei de ridicare altfel decât este prevăzut în Manualul de utilizare. (de exemplu, masa de ridicare este proiectată să ridice sarcina sa nominală încărcată uniform, așa cum se indică în Manualul de instrucțiuni, de maximum 10 ori pe oră timp de 8 ore pe zi, la o temperatură a încăperii care să nu depășească 50°C); (ii) depozitarea, instalarea, folosirea sau întreținerea contrar instrucțiunilor sau practicii generale a companiei, (iii) repararea sau modificarea făcută de altcineva decât Compania și (iv) alți factori pentru care Compania nu este responsabilă.

9.3       Notificare. Clientul trebuie să raporteze în scris Companiei orice problemă sau defect al produsului. Reclamațiile pentru defecte care nu au fost făcute în scris vor fi respinse. Clientul, la cererea Companiei, va trebui, de asemenea, să furnizeze Companiei suficiente detalii, explicații, informații cu privire la problema/defectul raportat(ă).


9.4       Examinare. După primirea unei notificări scrise privind o problemă sau un defect, Compania va confirma clientului, într-un termen rezonabil pentru a putea examina reclamația, dacă problema sau defectul reclamat(ă) este acoperit(ă) de garanție. Clientul, la cererea Companiei, trebuie să trimită piesele sau mesele de ridicare/masa de ridicare mobilă defecte(ă) la sediul Companiei din Engvej 10, 6600 Vejen, Danemarca. Clientul va suporta toate costurile de transport și orice cost de asigurare dacă Clientul consideră necesar acest lucru. Mesele de ridicare/mesele de ridicare mobile, piesele vor fi transportate de la locația Clientului la Companie pe riscul și pe răspunderea Clientului. În cazul în care problema și/sau defectul sunt acoperite de garanție, compania va suporta costurile de transport și orice cost de asigurare, dacă se consideră a fi necesar de către Companie, pentru livrarea către Client. Mesele de ridicare, mesele de ridicare mobile și/sau piesele vor fi transportate înapoi de la Companie la Client pe riscul și pe răspunderea Companiei.

9.5       Reparații. Conform clauzei 9.4, Compania va repara sau înlocui piesa(piesele) defectă(e) într-o periodă de timp rezonabilă. Alternativ, Compania va trimite piesele de schimb solicitate Clientului, care va înlocui apoi piesa(ele) defectă(e).

9.6       Reziliere. Conform clauzei 9.4, în cazul în care Compania nu repară sau înlocuiește piesa(piesele) defectă(e) acoperită(e) de garanție într-un termen rezonabil, din motive aflate în afara controlului Clientului, iar defectul sau problema nu este rezolvat(ă) într-o perioadă rezonabilă de maxim o lună de la primirea de către companie a produsului(produselor) defect(e), Clientul, prin notificare imediată și în scris către Companie, este autorizat să anuleze Acordul aferent numai produsului(produselor) defect(e) și are dreptul, în cazul în care produsul(produsele) a(u) fost deja plătit(e) de Client, la o rambursare completă a produsului(produselor), cu excepția costurilor de transport etc. pentru care Clientul va rămâne responsabil. Nicio altă garanție suplimentară, cu excepția celei indicate la punctul 9 din acești Termeni și Condiții, nu este furnizată Clientului în legătură cu probleme, daune sau defecte ale produselor, pieselor de schimb sau serviciilor conexe.

10.      Responsabilitate

10.1    Responsabilitate. Ambele părți sunt responsabile pentru propriile acte și omisiuni în temeiul legii aplicabile în limitele Acordului.

10.2    Răspunderea pentru produse. Prevederile actuale din legislația daneză se aplică în ceea ce privește răspunderea pentru produse. Dacă legea nu prevede altfel,Sax Lift A/S nu va fi responsabilă pentru pierderea de profit sau alte pierderi sau daune indirecte

10.3    Limitarea răspunderii. Răspunderea Companiei față de Client nu poate depăși prețul produselor comandate (de exemplu, masa de ridicare/masa de ridicare mobilă), indiferent de alte clauze contrare din Acord.

10.4     Pierderi indirecte. Indiferent de alte clauze contrare din Acord, dacă legea nu prevede altfel, Compania nu este responsabilă pentru pierderea din exploatare, pierderea de profit sau alte pierderi sau daune indirecte.

10.5    Forța majoră. Fără a aduce atingere altor clauze contractuale, compania nu este responsabilă față de Client în cazul neîndeplinirii unor obligații din cauza situațiilor de forță majoră. Lipsa responsabilității există atât timp cât există forța majoră. Condițiile de forță majoră sunt în afara controlului și responsabilității Companiei și nu ar fi putut fi prevăzute în Acord. Exemple de forță majoră, dar fără a se limita la acestea, sunt condițiile naturale neobișnuite, războiul, terorismul, incendiile, inundațiile, vandalismul și conflictele de muncă.

11.      Drepturi de proprietate intelectuală

11.1    Proprietate. Proprietatea deplină asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la produse, piese de schimb și servicii conexe, inclusiv brevete, desene, mărci comerciale și drepturi de autor aparține Companiei.

11.2    Încălcare. În cazul în care produsele sau piesele livrate încalcă drepturi intelectuale ale unei terțe părți, compania în numele său propriu: (i) asigură clientului dreptul de a continua să folosească produsele sau piesele de schimb care încalcă drepturile de autor, (ii) modifică produsele sau piesele de schimb care încalcă drepturile de autor, astfel încât acestea să nu le încalce, (iii) înlocuiește produsele sau piesele care încalcă drepturile de autor cu unele care nu încalcă drepturile de autor sau (iv) răscumpără produsele sau piesele de schimb care încalcă drepturile de autor la prețul inițial net de achiziție, cu o reducere de 10% pe an de la livrare. Clientul nu are alte drepturi în legătura cu produsele, piesele sau beneficiile conexe aferente încălcării dreptului de proprietate intelectuală al unei terțe părți.


12.      Confidențialitate

12.1    Utilizare și divulgare. Clientul nu are voie să transfere sau să utilizeze sau să permită altor persoane să utilizeze secretele comerciale sau alte informații de orice natură ale companiei care nu sunt disponibile în mod public.

12.2    Protecție. Clientul nu trebuie să obțină câștiguri neadecvate sau să încerce să obțină cunoștințe sau să distrugă informațiile confidențiale ale Companiei, așa cum este descris în secțiunea 12.1. Clientul trebuie să trateze și să păstreze datele confidențiale pentru a preveni ajungerea acestora, chiar și accidental, la cunoștința unei terțe părți sau a publicului.

12.3    Durată. Obligațiile clientului, conform secțiunilor 12.1 până la 12.2, trebuie să fie aplicate în tranzacțiile dintre părți și fără termene limită după încetarea tranzacției, indiferent de motivul încetării.

13.      Jurisdicție și lege aplicabilă

13.1    Legea aplicabilă. Înțelegerea dintre părți este supusă în toate privințele prevederilor legislației daneze.