Ostoskori

Kori on tyhjä

0tuote

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Myyntiehdot

YLEISET EHDOT KOSKIEN TUOTTEIDEN MYYNTIÄ JA TOIMITUSTA

1. Laajuus

1.1 Nämä yleiset Ehdot ja Toimitusehdot (jäljempänä ”Ehdot") koskevat kaikkia Sax Liftin, VAT-nro DK17326589 – EU-sisäkaupan VAT-nro DK34197245 toimituksia, (jäljempänä "Yritys"), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, sisältäen mutta ei rajoittaen, tuotteiden myynnin ja toimituksen, varaosat ja palvelut asiakkaille.

2. Sopimus

2.1 Ehdot, yhdessä yrityksen tarjousten ja tilausvahvistukset kuuluvat Sopimukseen koskien Yrityksen tuotteiden ja varaosien ja niihin liittyvien palveluiden myyntiä ja toimituksia (jäljempänä "Sopimus"). Asiakkaan ostoehdot Yritykselle eivät kuulu Sopimukseen.

2.2 Muutokset ja lisäykset Osapuolet vahvistavat kirjallisesti Sopimukseen tehdyt muutokset ja lisäykset. Sähköposti on hyväksytty keino vahvistaa muutokset.

2.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen voimassaolo hyväksytään yrityksen pääkonttorissa (Sax Lift A/S, VAT-nro 17326589 – intra-Community VAT-nro DK34197245, Engvej 10, 6600 Vejen, Tanska).

3. Tuotteet ja varaosat

3.1 Kaikki Yrityksen asiakkaalle myymät tuotteet ja varaosat ovat uusia, CE-merkittyjä ja direktiivin EN 1570 mukaiset toimitushetkellä.

3.2 Muut palvelut Yrityksen myymät palvelut tuotteiden ja varaosien myynnin ja toimituksen yhteydessä suoritetaan virheettömästi ja ovat direktiivin EN 1570 mukaiset toimitushetkellä.

3.3 Vastuun rajoitus Nostopöytiin liittyvät tuotteet, varaosat ja palvelut on tarkoitettu asiakkaan käyttöön noudattaen käyttöohjeessa mainittuja erityisiä tuotteen rajoituksia. Huolimatta Sopimuksen vastaisista ehdoista Yritys ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tappioista, esimerkiksi, mutta ei rajoitetusti, liiketoiminnan tappiosta tai rangaistuksista tai tuotteen käyttöön liittyvästä vahingosta. Asiakkaan on saatava korvaus Yritykseltä siltä osin kuin yritys on korvausvelvollinen tappiosta tai vahingosta.

4. Hinta ja maksaminen

4.1 Hinta Tuotteiden, varaosien ja palveluiden hinnat noudattavat Yrityksen sen hetkistä hinnastoa, kun Yritys vahvistaa asiakkaan tilauksen, elleivät osapuolet ole tehneet erillistä, kirjallista sopimusta. Kaikki hinnat ovat ilman ALV:tä.

4.2 Maksu Asiakkaan on maksettava tuotteiden, varaosien ja liittyvien palveluiden laskut viimeistään 14 arkipäivän kuluessa laskutuspäivämäärästä, elleivät osapuolet ole tehneet erillistä kirjallista sopimusta.

4.3 Hallussapito Yrityksen myymät ja asiakkaan ostamat tuotteet ja varaosat pysyvät Yrityksen omaisuutena niin kauan kuin Yritys on saanut maksun asiakkaalta.

 

5. Maksuviivästys

5.1 Korot Mikäli asiakas ei maksa ajoissa tuotteiden, varaosien ja niihin liittyvien palveluiden laskua syistä, joista Yritys ei ole vastuussa, Asiakas on laskusumman lisäksi velvollinen maksamaan 2 % viivästyskoron jokaisesta kuukaudesta, kunnes maksu on suoritettu.

5.2 Irtisanominen Jos asiakas ei maksa Yritykselle tuotteiden, varaosien tai niihin liittyvien palveluiden erääntynyttä laskua 14 kalenteripäivän kuluessa Yrityksen lähettämästä maksumuistutuksesta. Sähköposti on hyväksytty ilmoituskeino, Yrityksellä on viivästyskoron soveltamisalan ulkopuolella, osion 5.1 mukaan oikeus: (i) irtisanoa maksamattomaan laskuun liittyvä sopimus, (ii) irtisanoa muut asiakkaan sopimukset ja soveltaa nettous-/kuittaussääntöjä, mikäli asiakas on suorittanut ennakkomaksun jostakin olemassa olevasta sopimuksesta, jota Yritys ei ole vielä toimittanut tai vaatia ennakkomaksu kaikista olemassa olevista ja tulevista Sopimuksista ja / tai (iii) tehdä muita korjaustoimenpiteitä.

6. Tarjoukset, tilaukset ja tilausvahvistukset

6.1 Tarjoukset Yrityksen tarjous on voimassa neljä viikkoa tarjouksen päivämäärästä laskien, ellei tarjouksessa ole muuta ilmoitettu. Tarjouksen voimassaolon päättymisen jälkeen Asiakkaalta saadut tilaukset eivät ole sitovia Yritykselle, elleivät Yritys ja Asiakas ole tehneet erillistä sopimusta.

6.2 Tilaukset Asiakas voi tehdä tilauksen kirjallisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Jokaisessa Asiakkaan tilauksessa on oltava jokaisesta tilatusta tuotteesta, varaosasta tai liittyvästä palvelusta seuraavat tiedot: (i) Tilausnumero, (ii) Tuotenumero, (iii) Määrä (v) Hinta, (vi) Maksuehdot, (vii) Toimitusaika, (viii) Toimitusosoite, (ix) Laskutusosoite, toimitusehdot ja sähköpostiosoite, jonne lasku tulee lähettää.

6.3 Tilausvahvistukset Yritys pyrkii lähettämään tuotteita, varaosia tai niihin liittyviä nostopöytien palveluita koskevan tilauksen vahvistuksen tai hylkäämisen asiakkaalle kirjallisesti / sähköpostitse kolmen päivän sisällä tilauksen vastaanottamisesta. Vahvistusten tai hylkäämisten tulee olla kirjallisia sitoakseen Yrityksen.

6.4 Tilauksiin tehdyt muutokset Asiakas ei voi muuttaa vireillä olevien tuotteiden, varaosien tai liittyvien palveluiden tilausta ilman Yrityksen kirjallista hyväksyntää.

6.5 Toisistaan poikkeavat ehdot Jos Yrityksen tuotteita, varaosia ja liittyviä palveluita koskevat tilausvahvistukset eivät vastaa asiakkaan tilausta tai sopimusta, ja asiakas ei halua hyväksyä poikkeavia ehtoja, asiakkaan on ilmoitettava siitä kolmen päivän sisällä tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiakas on sitoutunut tilausvahvistukseen ja hänen on maksettava siihen liittyvät laskut.

7. Toimitus

7.1 Toimitusehdot kaikille Yrityksen myymille tuotteille ja varaosille on - Incoterms DAP 2010.

7.2 Toimitus Yritys toimittaa kaikki myydyt tuotteet, varaosat ja liittyvät palvelut Yrityksen tilausvahvistuksessa mainittujen toimitusehtojen mukaisesti. Yrityksellä on oikeus toimittaa tuotteet ja varaosat asiakkaalle tilausvahvistuksessa mainittua toimitusaikaa aikaisemmin, elleivät osapuolet ole sopineet jotain muuta.

7.3 Tarkistusvelvollisuus Asiakkaan on tarkistettava kaikki tuotteet, varaosat ja liittyvät palvelut toimituksen vastaanoton yhteydessä. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Yritykselle tai viimeistään viiden arkipäivän kuluessa toimituksesta mahdollisista tuotteiden vioista tai ongelmista. Sallitun ilmoitusajan jälkeen lähetettyjä ilmoituksia ei hyväksytä.

7.4 Palautusoikeus Standardi nostopöydät ja nostopöytävaunut: Ei palautusoikeutta, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Mittatyönä tehdyt nostopöydät ja nostopöytävaunutt: Mittatyönä tehtyjä nostopöytiä ja nostopöytävaunuja ei voi palauttaa.

8. Toimitusviive

8.1 Ilmoitukset Mikäli Yritys epäilee tai olettaa, että tuotteiden, varaosien ja liittyvien palveluiden toimitusaikoja (Sopimuksen mukaan) ei pystytä noudattamaan, Yrityksen on ilmoitettava siitä välittömästi, selvitettävä viiveen syy ja annettava odotettu uusi toimitusaika Asiakkaalle. Sähköposti on hyväksytty tapa toimittaa nämä ilmoitukset.

8.2 Sopimuksen irtisanominen Asiakkaan toimesta Mikäli tuotteiden, varaosien tai liittyvien palveluiden toimituksen odotetaan myöhästyvän yli 14 kalenteripäivää sovitusta toimitusajasta, Asiakkaasta riippumattomista syistä, eikä toimitus tapahdu Asiakkaan asettaman toimitusajan kuluessa vähintään 14 kalenteripäivän sisällä, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa viivästyneet tilaukset kirjallisesti ilman etukäteistä ilmoitusta. Asiakkaalla ei ole muita oikeuksia toimitusviiveen sattuessa.


9. Takuu

9.1 Rajoitettu takuu Yritys takaa, että tuotteissa, varaosissa ja liittyvissä palveluissa ei ole merkittäviä suunnittelu-, materiaali- ja valmistusvirheitä 12 kuukautta toimituksen jälkeen. Vaihdetut varaosat takuuajan sisällä ovat 12 kuukauden takuun alaisia vaihtoajankohdasta lukien, mutta maksimissaan 24 kuukautta alkuperäisestä toimituksesta.

9.2 Normaali käyttö ja kulutus Takuu ei kata mitään osia, jotka kuluvat normaalissa käytössä sisältäen, mutta ei rajoittaen tiivisteitä ja normaalia käyttöä ja kulumista. Seuraavat toimenpiteet mitätöivät takuun: (i) normaalin käytön ylitys – nostopöytä on suunniteltu nostamaan nimellispainonsa tasaisesti lastattuna käyttöohjeen mukaan, enintään 10 kertaa tunnissa 8 tuntia päivässä huoneenlämmössä alle 50 asteessa, (ii) säilytys, asennus, Yrityksen antamien ohjeiden vastainen kunnossapito tai yleinen käytäntö, (iii) jonkun muun kuin Yrityksen suorittamat korjaukset ja muutokset ja (iv) muut tekijät, joista Yritys ei ole vastuussa.

9.3 Ilmoitus Asiakkaan on ilmoitettava mahdollisista ongelmista tai vioista Yritykselle kirjallisesti. Vikailmoituksia, joita ei ole toimitettu kirjallisesti, ei oteta huomioon. Asiakkaan on Yrityksen pyynnöstä toimitettava Yritykselle riittävät yksityiskohdat, selvitykset ja tiedot koskien raportoitua ongelmaa/vikaa.


9.4 Tarkistus Kun Yritys saa ilmoituksen ongelmasta tai viasta, sen on kohtuullisen ajan kuluessa tarkistettava vaatimus ja ilmoitettava asiakkaalle, kuuluuko ilmoitettu vika takuun piiriin. Asiakkaan on Yrityksen sitä pyytäessä lähetettävä vialliset osat tai nostopöydät / nostopöytävaunut Yritykselle. Asiakas vastaa kaikista kuljetus- ja vakuutuskustannuksista, mikäli Yritys pitää sitä tarpeellisena. Nostopöydät/nostopöytävanut ja osat kuljetetaan Asiakkaan vastuulla Asiakkaan luota Yritykselle. Mikäli ongelma ja/tai vika kuuluu takuun piiriin, Yritys vastaa kuljetus- ja vakuutuskustannuksista, mikäli Yritys pitää sitä tarpeellisena Asiakkaalle toimituksen yhteydessä. Nostopöydät, nostopöytävaunut ja/tai osat kuljetetaan Yrityksen vastuulla Yrityksestä takaisin Asiakkaalle.

9.5 Korjaustyöt Klausuuli 9.4 Yritys (i) korjaa tai vaihtaa nostopöytien vialliset osat palautusoikeudella, (ii) lähettää pyydetyt varaosat Asiakkaalle, joka vaihtaa vialliset osat uusiin.

9.6 Irtisanominen Klausuuli 9.4, kun Yritys ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan viallisia, takuun piiriin kuuluvia osia kohtuullisen ajan kuluessa, mikä johtuu Asiakkaasta riippumattomista syistä, ja vikaa tai ongelmaa ei ole korjattu kohtuullisen ajan kuluessa sen jälkeen, kun Yritys on saanut takaisin viallisen tuotteen, Asiakas voi peruuttaa viallista tuotetta koskevan sopimuksen lähettämällä siitä kirjallisen ilmoituksen Yritykselle. Ei muuta takuuta paitsi Ehtojen kohdassa 9 mainittu, joka annetaan Asiakkaalle ongelmien, vikojen tai viallisten tuotteiden, varaosien tai liittyvien palveluiden yhteydessä.

10. Vastuu

10.1 Vastuu Kummatkin osapuolet ovat vastuussa omista laiminlyönneistään voimassa olevan lain mukaan tämän Sopimuksen puitteissa.

10.2 Tuotevastuu Tuotevastuun kohdalla sovelletaan Tanskan lainsäädäntöä. Ellei laissa ole muuta määrätty, Yritys ei ole vastuussa voiton menetyksestä tai muista välillisistä vahingoist tai seurausvahingoista.

10.3 Vastuun rajoitus Yrityksen vastuu Asiakasta kohden ei voi ylittää tilattujen tuotteiden hintaa (esim. nostopöytä / nostopöytävaunu) riippumatta Sopimuksen vastakkaisista ehdoista.

10.4 Välilliset tappiot Riippumatta Sopimuksen vastakkaisista ehdoista, ellei se ole lain määräämä, Yritys ei ole vastuussa liiketoiminnan tappiosta, voiton menetyksestä tai välillisistä tappioista tai vahingoista.

10.5 Ylivoimainen este. Sopimuksen vastakkaisista ehdoista huolimatta, Yritys ei ole vastuuvelvollinen Asiakkaalle, jos se ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Vastuu kestää niin kauan kuin ylivoimainen este kestää. Ylivoimainen este on Yrityksen valvonnan ja vastuun ulkopuolella eikä sitä ole voitu ottaa mukaan Sopimukseen. Esimerkkejä ylivoimaisesta esteestä, mutta ei rajoittaen, ovat epätavalliset luonnonolosuhteet, sota, terrorismi, tulipalo, vandalismi ja lakot.

11. Immateriaaliset oikeudet

11.1 Omistajuus Yritys omistaa immateriaaliset oikeudet käsittäen tuotteet, varaosat, liittyvät palvelut, suunnittelun, tavaramerkit ja tekijänoikeudet.

11.2 Väärinkäytös Jos toimitetut tuotteet tai osat loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalisia oikeuksia, Yritys omaan lukuunsa: (i) varmistaa Asiakkaalle oikeuden jatkaa loukkaavien tuotteiden tai varaosien käytön, (ii) muuttaa loukkaavia tuotteita tai varaosia siten, että ne eivät ole loukkaavia, (iii) vaihtaa loukkaavat tuotteet tai osat tai (iv) ostaa uudelleen loukkaavat tuotteet tai varaosat alkuperäisellä hinnalla, josta vähennetään 10 % vuodessa toimituksesta lähtien. Asiakkaalla ei ole muita oikeuksia tuotteiden, osien tai kolmannen osapuolen immateriaalisten oikeuksien edun loukkaamisen yhteydessä.


12. Luottamuksellisuus

12.1 Tietojen antaminen ja käyttö Asiakas ei saa luovuttaa tai käyttää tai antaa muiden käyttää Yrityksen liikesalaisuuksia tai muuta informaatiota, joka ei ole julkisesti saatavilla.

12.2 Suoja Asiakas ei saa hankkia laitonta voittoa tai yrittää saada tietoonsa tai käyttää Yrityksen luottamuksellisia tietoja kuten kuvattu kohdassa 12.1. Asiakkaan on käsiteltävä ja säilytettävä luottamuksellisia tietoja siten, että kolmas osapuoli ei saa niitä käsiinsä eivätkä ne vuoda julkisuuteen.

12.3 Kesto Asiakkaan velvollisuuksia, osioiden 12.1 ja 12.2 mukaan, on sovellettava osapuolien välisessä kaupassa ja ilman rajoja kaupan irtisanomisen jälkeen, irtisanomisen syystä riippumatta.

13. Sovellettava toimivalta ja laki

13.1 Sovellettava laki Osapuolten välisessä kaupassa noudatetaan Tanskan lakia.
13.2 Toimivalta Kaikki osapuolten väliset kiistat koskien näiden myynti- ja toimitusehtojen tulkintaa ratkaistaan Tanskan tuomioistuimessa.