Twój koszyk

Nie ma produktów w koszyku

0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zrzeczenie się

Siedziba:

Sax Lift A/S

Engvej 10

6600 Vejen

 

nr NIP: DK 17326589

Dyrektor: Jan B. Knygle

E-mail: saxlift@saxlift.pl
WWW: www.saxlift.pl

Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji. Informacje podane na tej stronie są informacjami ogólnymi.

Informacje zawarte na stronie internetowej są dokładne i aktualizowane, tak często jak to możliwe, ale Sax Lift A / S nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, częstotliwość odświeżania lub kompletność treści.

Sax Lift A / S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu podłączeń do stron internetowych związanych z Sax Lift A / S.

Wszelkie komentarze / sugestie / informacje dotyczące tej strony wysłane do Sax Lift A / S stają się własnością Sax Lift A / S i mogą być używane bez ograniczeń. Otrzymane uwagi nie będą traktowane jako poufne.

Ani Sax Lift A / S, ani jakiekolwiek podmioty powiązane, są odpowiedzialne za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub pokrewne szkody wynikające z dostępu do lub korzystania z wszelkich treści na tej stronie, w tym wirusy, bez względu na dokładność i kompletność wszelkich treści.

Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą klauzulą, których nie można rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim.